ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting MijnGolfvereniging


1. DEFINITIES
MijnGolfvereniging.nl (verder: MijnGolfvereniging)
MijnGolfvereniging is het samenwerkingsverband tussen MijnGolfvereniging en MijnGVB.
Kandidaat:
Een Kandidaat is een persoon die zich heeft aangemeld voor een product of dienst van
MijnGolfvereniging
Cursus:
Een opleiding of examen aangeboden door MijnGolfvereniging.nl
2. CURSUSSEN
a. Deelname aan cursussen van MijnGolfvereniging geschiedt geheel voor eigen
verantwoordelijkheid. MijnGolfvereniging
is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor welke schade(s) dan ook die hiervan eventueel
het gevolg zouden kunnen zijn.
b. Afmelden voor cursussen kan kosteloos tot 7 werkdagen voor de cursusdatum; bij afzeggingen
binnen die periode worden kosten volledig doorberekend.
c. Voor afmeldingen binnen de periode van 7 dagen die het directe gevolg zijn van een overlijden in
de directe familie en/of een ongeval dan wel ziekte van de deelnemer zelf die deelname onmogelijk
maakt biedt MijnGolfvereniging de mogelijkheid om zonder extra kosten de cursus opnieuw in te
plannen.
d. Betaling van cursussen zal per factuur plaatsvinden. Mocht de factuur niet voldaan zijn voor de
cursus dan zal MijnGolfvereniging gerechtigd zijn uw cursus en gvb examen te annuleren.
e. Garanties bij cursussen houden in het algemeen in dat de kandidaat, indien deze een bepaald
resultaat niet weet te bereiken, hij of zij dan kosteloos opnieuw eenmalig een her examen mag
doen.
3. EXAMENS EN LIDMAATSCHAPPEN
a. Via Stichting MijnGolfvereniging worden GVB Examens afgenomen, zowel direct – zonder
voorafgaande cursus –
of aansluitend op een cursus die hiervoor bedoeld is
b. Om aan een GVB Examen bij Stichting MijnGolfvereniging deel te kunnen nemen moet men ten
eerste lid
worden en ten tweede dient men te allen tijde een ingevuld NGF formulier te overhandigen,
getekend door de professional waar men les van heeft gehad, dat de kandidaat geschikt is om aan
het GVB Examen deel te nemen. Van de Professional dienen zowel telefoon als email adres ingevuld
te zijn op het formulier. Dit formulier wordt u bij directe aanmelding door Stichting
MijnGolfvereniging toegestuurd
per email. Indien u een cursus volgt hoeft u hier verder niets voor te doen.
c. De kosten voor een GVB Examen bedragen 75 euro en zijn nooit een onderdeel van het betaalde
cursus geld tenzij dat expliciet anders vermeld is bij de cursusbeschrijving of in de email waarbij naar
aanleiding van uw aanmelding datum en locatie van het GVB Examen aan u bevestigd wordt.
d. Het kan zijn dat Stichting MijnGolfvereniging alleen het theorie gedeelte van het examen kan
afnemen op een
locatie en dat het praktijkgedeelte door omstandigheden op een andere datum afgenomen zal
moeten worden. Hieraan kunnen door kandidaat geen rechten tot annulering of terugstorting van
betalingen ontleend worden. Uiteraard wordt in voorkomende gevallen in overleg met de
kandidaten gekozen voor een nieuwe datum om het praktijkgedeelte alsnog af te nemen en
uiteraard worden daar geen extra kosten voor berekend.
e. Om het GVB Examen bij Stichting MijnGolfvereniging af te kunnen leggen dient men lid te worden
van Golfclub
Ooghudyne. Ongeacht het resultaat van het examen.
f. Het lidmaatschap van Stichting MijnGolfvereniging is geldig voor een periode van 1 januari t/m 31
december van
het lopende kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt na deze periode stilzwijgend met eenzelfde
periode verlengd.
g. Het opzeggen van het lidmaatschap bij Stichting MijnGolfvereniging dient door ieder lid persoonlijk
per brief te
worden gedaan en gestuurd te worden naar het volgende correspondentieadres: Administratie
Stichting MijnGolfvereniging Blauwe pannen 3 3962 ge Wijk bij Duurstede, o.v.v. opzegging
lidmaatschap.
U dient zelf te controleren of dit schrijven ook door Stichting MijnGolfvereniging tijdig ontvangen is.
h. Hierbij moet in acht worden genomen dat er een opzeggingstermijn is van drie maanden. Houdt u
er rekening mee dat het kalenderjaar van Stichting MijnGolfvereniging eindigt op 31 december.
Wanneer u dus na
1 oktober opzegt, bent u de jaarlijkse lidmaatschapskosten voor het volgende Stichting
MijnGolfvereniging
kalenderjaar verschuldigd.
i. De lidmaatschapskosten kunnen op de volgende manieren voldaan worden:
a. Door overmaking via factuur.
b. Door het invullen van een machtiging
j. Jaarlijks ontvangt u na 1 oktober een verzoek tot betaling van uw lidmaatschap.
a. Het lidmaatschap kost 59 euro per kalenderjaar
b. Vanaf 1 oktober t/m 31 december van het lopend kalender jaar bedragen deze kosten 35 euro
k. Het lidmaatschap van Stichting MijnGolfvereniging wordt pas geactiveerd na ontvangst van de
lidmaatschapskosten en
(uitsluitend bij eerste aanmelding – en indien van toepassing) een kopie van het laatste bewijs van
speelsterkte.
l. Aan het begin van elk Stichting MijnGolfvereniging kalenderjaar in Maart ontvangt elk lid een nieuw
pasje
thuisgestuurd
m. Als lid van Stichting MijnGolfvereniging bent u verplicht iedere adreswijziging en wijziging van
(post-)
bankgegevens binnen 21 dagen te melden aan Stichting MijnGolfvereniging, Blauwe pannen 3 3962
ge Wijk bij
Duurstede.
4. ALGEMEEN
a. MijnGolfvereniging heeft het recht om de voorkeur locatie van een kandidaat te wijzigen naar een
andere
locatie binnen een straal van 125 kilometer van de originele locatie. Verplaatsing naar een locatie
buiten een straal van 125 kilometer van de originele locatie kan alleen in overleg met de kandidaat.
Indien de kandidaat niet met laatstgenoemde verplaatsing akkoord wenst te gaan zal naar een
andere datum gezocht worden op een locatie die binnen 125 kilometer van de originele locatie
gelegen is. Aan een verplaatsing kan door de kandidaat geen recht tot terugvordering van betalingen
ontleend worden.
b. Indien betalingen niet of niet tijdig ontvangen worden ontvangt de kandidaat tweemaal een
herinnering van Mijn GVB om de betalingen alsnog binnen een gestelde periode te voldoen. Daarna
zal Mijn GVB de vordering overdragen aan een incasso bureau, waarbij alle extra kosten ten laste
zullen komen van de kandidaat.
c. Mijn GVB kan kandidaten pas definitief inplannen voor een cursus indien de betaling ontvangen is.
Het kan dus zijn bij (te) late betaling er bij de gewenste cursus op de gewenste datum geen plaats
meer is. In dit geval zal met de kandidaat in overleg een nieuwe datum ingepland worden. In het
geval de kandidaat naar aanleiding van een voorkomend geval de boeking alsnog wenst te
annuleren, vindt geen restitutie plaats en ontslaat het de kandidaat ook niet van de
betalingsverplichtingen indien die nog niet nagekomen zijn.

MyGolf login

Golf nieuwsbrief:

Meldt u ook aan voor de laatste
nieuwtjes en de beste aanbiedingen
van MijnGolfvereniging.nl

Naam
Achternaam
Email